• Guangzhou New Stage Lamp Light Equipment Co., Ltd.

    Address: No.3,Huashan Road,,Shilou Town,Panyu,Guangzhou

    Tel: 020-39280245 / 39280247

    Fax: 020-39280249

    Email: info@rgb.com.cn

    Website: www.rgb.com.cn